ข่าวและกิจกรรม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปน้อมนำเทียนพรรษาทรงอธิษฐานจิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักวิชาศึกษาทั่วไปน้อมนำเทียนพรรษาทรงอธิษฐานจิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้มอบหมายให้สำนักวิชาศึกษาทั่วไปน้อมนำเทียนพรรษาทรงอธิษฐานจิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงก...
KM เสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ในยุค New Normal” KM เสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ในยุค New Normal” วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดเสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ในยุค New Normal” โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาจำนวน 2 ท่านได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนั...
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปด้านงานวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปด้านงานวิจัย วันอาทิตย์, 03 มกราคม 2564 สำนักวิชาศึกษาทั่วไปขอมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปด้านงานวิจัย จำนวน 7 ท่าน  8 เรื่องดังนี้                           &
KM โครงการการจัดการการวิจัย KM โครงการการจัดการการวิจัย "พาคิด พาเขียน เรียนรู้ไปด้วยกัน วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563 โครงการการจัดการการวิจัย "พาคิด พาเขียน เรียนรู้ไปด้วยกัน" 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องทองกวาวชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยาย โดยอ. นงพงา เรืองยศ

header mcmac

 

Sar61 

ntbac

2b1

asean