โครงการการจัดการการวิจัย "พาคิด พาเขียน เรียนรู้ไปด้วยกัน" 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องทองกวาวชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยาย โดยอ. นงพงา เรืองยศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนวิจัยซึ่งได้แหล่งทุนจากภายนอกมากมายเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์

 

 km2

 

  สไลด1

 

 สไลด5

 

 สไลด6

 

 สไลด7