ผู้ช่วยศาตราจารย์วรวัฒน์ ทิพจ้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการโครงการคัดเเยกขยะต้นทางเเละจัดทำปุ๋ยอินทรีย์สู่การผลิตผักปลอดภัยในโรงเรียนเเละชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 24 สิงหาคม 2563

 

n1 1

  n1 2

 

 

 n1 3